CD Memorare

Image
cd cover

Onze cd ‘Memorare’ werd opgenomen op 10 en 11 maart  2012 in de Heilig Hartkerk in Hasselt met Luk Bastiaens aan het mooie Cavaillé-Coll orgel uit 1878. De cd werd opgenomen op vraag van het Lodewijk de Vochtfonds naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de componist. Op de cd staat de volledige ‘Missa in Honorem Angelorum’, de ’14 Cantica’ en ‘Duo Cantus Mariani’, evenals het ‘Larghetto’ voor orgel. De cd verschijnt onder het label Phaedra in de reeks “In Flanders Fields”.

Deze cd werd voorgesteld op 7 september in Zoersel en op 6 oktober 2012 in de O.L.V. van Troostkerk in Heverlee. Indien u interesse hebt, kan u een een exemplaar van deze cd bestellen via het contactformulier aan de prijs van 10 euro (incl. verzendingskosten).

Zangers

voorzanger: Jan Roels
1ste sopranen:  Veerle Bruggeman, Dafné Declerck, Agnes Deckers, Annemie Frederickx, Martina Huysmans, Pascale Lauwereys, Solvita Ore, Miete Thiers, Lene Vandenberghe
2de sopranen: Anne De Roo, Lies Dries, Marleen Gadeyne, Lieve Rondou, Lieve Timmermans, Els Van Attenhoven, Hilde Van Backlé, Sofie Veldeman
1ste alten: Christine De Coster, Heleen Hendrix, Bernadette Houdart, Kristien Minner, Hadewych Schepens, An Segers, Renilde Van De Moer
2de alten: Sus Driessen, Wiske Dumon, Ria Miris, Inge Van Delm, Leen Vandeputte, Mieke Vander Cammen, Ann Van Riet

Componist

Lodewijk de Vocht (Antwerpen, 21 september 1887 – ‘s Gravenwezel, 27 maart 1977), was een Vlaams componist en dirigent. Hij was vooral actief tussen de twee wereldoorlogen en schreef voornamelijk koormuziek. 1912 een cruciaal jaar was in het leven van de toen 25-jarige componist. In dat jaar – precies honderd jaar geleden – werd De Vocht benoemd tot tweede dirigent van het Antwerpse kathedraalkoor, naast kapelmeester Emile Wambach en componeerde hij de Missa in honorem Angelorum, een Mis ter ere van de Engelen, voor drie gelijke stemmen en orgel ad libitum. Hiermee schiep hij een nieuw geluid in de religieuze muziek in Vlaanderen. Deze mis paste in de geest van het Caecilianisme, een oorspronkelijk Zuid-Duitse beweging waarvan de idealen werden bevestigd door de pauselijke encycliek Motu Proprio van 1903. De idealen waren respect voor het woord met inperking van theatrale effecten en solistische elementen en voorrang voor de koorstijl van Palestrina. De mis is bewust beknopt, vertoont een soepele vocale lijn, is afwisselend melismatisch en syllabisch, overwegend homofoon en zonder tekstherhalingen. De orgelpartij is louter ondersteunend. Het is een wonder hoe een componist die briljant emotioneel geladen orkestmuziek schreef, zoals het symfonisch gedicht In Ballingschap, erin slaagt om twee zo uiteenlopende schrijfstijlen te verzoenen: het is een geheim hoe de symfonische bewogenheid uit hetzelfde brein komt als de onwereldse vlucht van het Sanctus uit de Mis.

Liederen

De veertien Cantica ( Gezangen) voor drie gelijke stemmen en orgel ad libitum ademen dezelfde sfeer uit als de Mis. Ze zijn waarschijnlijk grotendeels in dezelfde tijd ontstaan, hoewel dit niet zeker is. Er zijn geen data bekend en ze werden maar in 1947 gepubliceerd. Het is een bundel keurige, bondige en frisse motetten waarin De Vochts melodische kracht zeer goed tot uiting komt. Ze waren (en zijn) zeer goed bruikbaar in de eredienst op diverse momenten van het kerkelijk jaar en in het bijzonder in het lof, dat in die tijd een bijzondere plaats innam in de kerk. Bijna de helft van de liederen is gewijd aan de Maagd Maria.

De Duo Cantus Mariani zijn twee Mariamotetten – Memorare en Tota pulchra es – die vaker het concertpodium hebben gehaald. Vooral het Memorare is een graag gezongen en beluisterd lied, dat ook als titel op de cd prijkt.

Recensies

Jan Christiaens, Staalkaart, maart-april 2013, p.58

Cappella Concinite toont zich terdege bewust van de kerkmuzikale achtergrond. De dictie is voortreffelijk, de intonatie is vlekkeloos, en de grote aandacht voor het samenspel tussen woord- en melodische accenten bewijst dat de Leuvense dames perfect weten wat ze zingen. Ook de organist Luk Bastiaens voelt de geest van de kerkmuziek uit het begin van de vorige eeuw volkomen aan.

Emile Stoffels, Luister nr. 690 april/mei 2013, p. 66

Op deze cd treffen we muziek van de nog jonge de Vocht. De stukken op deze schijf zijn werkelijk schitterend en met volledige toewijding en overtuiging gedaan.

Johan Van Bouwelen in “Adem”, 2013 nr.1

De aangename en homogene koorklank van de Leuvense Cappella Concinite is sereen en steunt meestal op een goede intonatie. De dames bevestigen hun traditie, ooit opgebouwd door aartsvader Karel Aerts, in een soepele cantilene vertolking. De subiele dynamische nuances binnen een frase, eigen aan de muziek van De Vocht, en een gedragen piano zijn hun sterke troeven.

Mirek Cerny in “De Bond”, het tijdschrift van de Gezinsbond (september 2012).

In de jaren 70 en 80 maakte het kinderkoor Concinite uit Leuven furore in het Vlaams muzieklandschap. Sinds 2009 staat de intussen tot vrouwenkoor Cappella Concinite uitgegroeide groep onder leiding van Limburger Ludo Claesen. De stemmen zijn iets steviger geworden, maar ze verloren quasi niets van de homogene en lyrische sound van de meisjes destijds.

Dirk Zwart in ‘Eredienstvaardig’ (Jaargang 28 – nummer 4 – november 2012)

Van de Vlaamse componist Lodewijk de Vocht (1887-1977) verscheen een cd met religieuze muziek voor gelijke stemmen, hier uitgevoerd door een vrouwenkoor. Mooie, zoetgevooisde en devote muziek op Latijnse teksten, die me aan de stijl van Gounod of Perosi doet denken. De Vocht was actief in de eerste helft van de 20e eeuw. Hij begon als violist in een orkest, werd later orkestdirigent en speelde vanuit Antwerpen een rol van betekenis in het Europese muziekleven. Hij begon al vroeg met componeren. Naast muziek voor de concertzaal schreef hij ook liturgische muziek. Hij componeerde al in de volkstaal voordat het Tweede Vaticaans Concilie daar de ruimte voor bood. Ik heb begrepen dat zijn Psalmen voor Volkszang (1959) populair geweest zijn in de katholieke kerk, maar heb er nooit een in de praktijk meegemaakt.

De cd, getiteld Memorare, biedt driestemmige koormuziek met orgelbegeleiding, die door Vic Nees in het voorwoord geplaatst wordt in het kader van de toenmalige kerkmuziekpraktijk. Deze stond onder invloed van het Caecilianisme, dat gekenmerkt werd door ‘eenvoud, respect voor het woord met inperking van theatrale effecten en solistische elementen en voorrang aan een strenge Palestriniaanse koorstijl’. Daarbij moet dan wel gedacht worden aan een 19e-eeuwse, romantische Palestrina.
Ik zou me best kunnen voorstellen dat er meisjes- en vrouwenkoren zijn die aan deze muziek genoegen kunnen beleven. Tussen de IVX Cantica, die elk zo’n een tot twee minuten duren, zitten hele mooie, en Cappella Concinite voert ze, onder leiding van Ludo Claesen, prachtig uit. Dat geldt ook voor de Missa in honorem Angelorum, die in muzikaal opzicht voor een koor uitdagender zal zijn, en voor de luisteraar beslist spannender is. Hier gebeurt echt wat! Anders dan in het saaie ‘Larghetto’ voor orgel, dat op de cd eraan voorafgaat, betoont De Vocht zich hier een componist, waarvan ik best meer zou willen horen.

Phaedra recensies in Periodiek 2013 nr. 2 (Vlaams Geneeskundigen Verbond)

Zeer geslaagde combinatie: Cappella Concinite, met bijzonder mooie ‘eigen’ koorklank (opgebouwd door stichter K. Aerts) in postume muzikale dialoog met L. De Vocht, pedagoog, componist,koor- en orkestdirigent met vermaarde koortraditie. De hier gebrachte geestelijke muziek op Latijnse tekst (voor 3 gelijke stemmen met/zonder orgel), door Vic Nees deskundig ingeleid, is een weelde voor het oor. Jarenlang kenden we ontroerende concerten van L. De Vocht zelf met Chorale Cecilia (Bachs ‘Matthäuspassion’, Honeggers ‘Jeanne d’Arc au Bûcher’ ). Nu verzorgt Concinite in een voortreffelijke en boeiende uitvoering een ander belangrijk aspect van deze veelzijdige neo-romantieker. Speciale lof voor de dirigent! De XIV Cantica vergasten ons o.m. op wijdingsvol Ave Regina Coelorum en Ave verum corpus, heel opgewekt Adeste Fideles en sereen Te Joseph celebrent, een originele ode aan St. Jozef . In Duo Cantus Mariani legt Memorare diepgaande emotionele accenten. Jeugdwerk Missa in honorem Angelorum, met opmerkelijk, onwerelds Sanctus, beëindigt deze mooie terugblik op een wijdbekend Vlaams musicus , door schoonheid bezield.