Platen

Onder leiding van Karel Aerts werden verschillende plaatopnames gerealiseerd:

lp 50 kinderstemmenconcinite zingt palestrina 2lp nativitelp gregoriaans

lp pergolesilp brahms   lp gewijde muziek 2lp praise for the singinglp brahms livelp victorialp flugeln